Mektuplar

Bir Şehidin Vasiyeti

Written by ÇSATT

Seddülbahir Muharebesinde düşmanın ihraç kıtaatıyla gece gündüz muharebe ederek her defasında düşmanları binlerce can, bir hayli mühimmat kaybettirmeye muvaffak olan şanlı ordumuzun zi-şehamet (kahramanlık sahibi) ve şeci’ (yiğit) bir evladının şehadetini ve bu şehadeti necib (nesli temiz) askerin son vaziyetini haber alıyoruz. Seddülbahir’de hilafet e saltanat kapısını müdafaa ederken şehit düşen Tokat livasının Kürdpınar (Gürpınar) köyünden Jandarma efradından Davud oğlu Hasan’ın muhallefat ve metrukatı (ölen kimsenin geride bıraktığı mallar) arasında bir de cüzdan çıkmış ve bu cüzdanda erkek ve kız kardeşlerine yazmış olduğu şu samimi ve ulvi satırlar okunmuştur.

Biraderime:

İslamiyet’in hilafet-i mukaddesemizin ve Osmanlılığın bekası için şan meydanında şehit olduğunu işitirsen, bu küçücük defter eline geçecektir. Düşmandan intikamımı al, memleketim için ölmekten korkma ve düşmandan kaçarsan senin başında dolaşan ruhum sana lanet eder. Bende kardaşlık hakkımı helal etmem.

Hemşireciğim:

İslamiyet’in hilafet-i mukaddesemizin ve Osmanlılığın bekası için şan meydanında şehit olduğunu işitirsen, bu küçücük defter eline geçecektir. Yetiştirdiğin erkek evlat düşmandan benim intikamımı alsn. Evladını memlekete hayırlı ve fedakâr olarak yetiştir.


KAYNAKÇA

  • Çanakkale Mektupları, Süeda Yayınları, Isparta, 2015.

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment