Şiirler

Bir Kahramanın Destanı

Written by ÇSATT

Çanakkale Muharebeleri’ne bizzat katılmış ve 24-25 Mayıs gecesi Arıburnu’nunda şehit olmuş olan Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa’nın yazdığı şiir, Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmıştır.

Üç yüz otuzda ben geldim askere
Düşman bitmeyince almam tezkere
Hem talim lazımdır, hem müzakere

Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün

Türk, asker esvâbını giyince kükrer
“Allah Allah” diye sarsılır gökler
İngiliz, Rus, Frenk sayılmaz hiç er

Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün

Hepimiz öğrendik tüfenk kurmayı
Çabuk istiyoruz düşman vurmayı
Beklemeyiz artık haftayı ayı

Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün

Adım Mustafa’dır yerim Boyabat
Yazdım bu destanı oku hem anlat
Her yerde dinleyenler etsin beni yâd

Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün.


KAYNAKÇA

Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa, ‘Bir Kahramanın Destanı’, Sabah, N. 9274, 26 Haziran 1331, s. 3. Şiirin ismi yayıncılar tarafından konmuştur.

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment