Şiirler

Çanakkale Destanı

Written by ÇSATT

Üç yüz otuz, sözüm Hakk’ın kelâmı,
Padişah’ın geldi büyük selâmı,
Enver Bey’in düşman kırmak meramı,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Euzü besmele çektim çıkarken,
Köye baktım şöyle yüksek bir yerden,
Karargâha koştum üç gün de erken,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Kumandan emrini verdi bir gece,
Anadolulardan lâyıktır nice,
Yiğitler şehadet şerbeti içe,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Rumeli toprağı yoğrulmuş kanla,
Ün alınır ancak verilen canla,
Herkesi yüreği çarpıyor canla,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Kurşunlar atıldı düşmana karşı,
Şehitler buldular göklerde arşı,
Gaziler döktüler hep sevinç yaşı,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Düşmanın gür sesli büyük topları,
Delik deşik etti toprağı yarı,
Korkak Frenklerin yokmuş hiç ârı,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

İngilizler Frenge dostmuş diyorlar,
Bir kötü kötüye elbette uyar,
Onlara bu meydan gelecek pek dar,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Çanakkale’yi siz sandınız boştur,
Davulun sesi de uzaktan hoştur,
Saptığınız bu yol, bir dik yokuştur,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Arıburnu! Hani topların nerde?
Gazilik arzusu var hangi serde?
Şehitlik göktedir, gazilik yerde,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Ben yorgun değilim, içim bir turan.
Müslüman’dan var mı savaştan kaçan?
Türk’tür dünyaya Albayrak açan,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Arıburnu haydi! Toplar gürlesin,
Ey düşman kaçma, tavşan mı nesin?
Bir hücumda hemen kesildi sesin.
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Zırhlıların gitti deniz dibine
İlk hücumdan sonra, ya bu kaçış ne?
Kaç, durma geçerse fırsat eline.
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Çanakkale’yi hiç verir mi Türkler?
İstanbul’umuzu alacak bir er,
Var mıdır dünyada? Nerde o asker?
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Boyabatlı Ömer oğlu Mustafa,
Yazdı bu destanı girerken safa,
Muradı gitmektir arşı tavafa,
Bugün bizden vatan razı olacak,
Nefer şehit, ordu gazi olacak.

Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment