Şiirler

Çanakkale Türküsü

Written by ÇSATT

Çanakkale, Ka’be gibi uludur,
Toprakları şehitlerle doludur!
Kırılan hep orda düşman koludur.
Türk sînesi ne metin bir cevhermiş:
Milyonla gülleye karşı sipermiş!

Ne arslanlar yetiştirmiş bu vatan!
Ateşlere ölümlere can atan;
Her birisi cihan değer kahraman!
Yıldırımlar: Bunlar için oyuncak,
Şarapneller: Bir geveze fırıldak;

Zırhlılardan cehennemler savuran,
Dağa, taşa sayılmaz gülle vuran,
Toprakları bombalarla kavuran:
İki büyük düşman yere kapandı,
Tarih bunlar için mezar yapandı!…

Çanakkale: Mucizeler yarattı.
İstanbul’u Türk süngüsü dayattı!
Düşman bundan sürülerek top attı.
Çanakkale harbi düşün ne müthiş
Tarih böyle bir gün daha görmemiş!

Esâtırî kahramanlar meşhedi,
Aranırsa burasıdır ebedi!…
Yüzbinlerce düşmanı mahvetti:
(Çanakkale) anılıyor haşyetle,
Tarih burada eğiliyor hürmetle!

Bu devleti parlak görmek isterdin,
Yoklukta bir büyük varlık gösterdin.
“Vatan için şan alarak can verdin”
Minareler kadar yüksek kemikten:
Zafer sütunları diktin çelikten!…

Filorinalı Nazım Bey

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment