1. Sayı - Şehit'ten Kale'ler Şehit'ten Kale'ler

Dosta Güven Düşmana Korku Veren Eşsız Ve Tek Türk Askeri

Written by ÇSATT

Mazisi destanlar ve zaferlerle dolu asil Türk milletinin kahraman ve şanlı ordusundan bahsediyoruz. Her Türk anasının; çocuğunu seve seve güven içinde emanet ettiği ordumuz. Yeryüzünde hangi milletin anası;  ciğerparesini, yavrusunu davullarla zurnalarla VATAN hizmetine yollar ki(!) İşte asil Türk anasının yetiştirmiş olduğu kahraman Türk ordusu… Gözbebeğimiz, ordumuz hakkındaki düşünceler ve söylenenler.

Şanlı Ordumuz İçin Yapılan Yorumlar

“Türk Ulusal Ordusu güçlü ve etkindir. İngiltere Hükümeti bunu kavrayabilmiş değildir. Yepyeni bir Türkiye doğmuştur. Bu da İngiltere’de henüz anlaşılmış değildir. Türk’ü Avrupa dışına, Anadolu’ya itmeye çalışmak, çılgınlıktır!”

 İngiliz General  Townshend 27 Temmuz 1922

“Türk askeri kadar vatanı için gözünü kırpmadan ölen, savaş anında müthiş cesaret ve fırtınalar yaratan, ateş kesildiği zaman onun kadar iyi yürekli, yumuşak kalpli, düşmanın yaralarını saran, sırtında taşıyarak onu ölümden kurtaran bir asker yeryüzünde görülmemiştir.”

General William Birdword Çanakkale Anzak Kolordusu Kumandanı

“Türk askerinin savaş içinde haiz olduğu yüksek
niteliklerinin önceden layıkıyla bilinmemesi İngilizler için felaket olmuştur. Türk askerinin ne yaman bir muharip olduğunu İngilizler kendileri ile dövüştükten sonra anlamışlardır.”

Aspinall Oglander İngiliz Generali

“Çok cesur harbeden, iyi sevk ve idare edilen asil Türk
ordusu karşısında bulunuyoruz.”

İngiliz Ordu Komutanı Orgeneral Hamilton


“Türk askeri yenilgi bilmez, dünyada yenilgi adına kavram tanımaz. Türkler Asya’nın centilmenleridir.”

İngiliz Mareşali Frenc

“Başka millet askerinin artık savaşı kaybettik, yenildik diye silahını bırakıp savaştan vazgeçtiği hallerde; Türk askeri için emanet ise savaş yeniden başlamıştır.”

Fransız General, Maude

“Avrupa’da hiçbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum. Savunmada Türklerle mukayese edilebilsin. Örnek olarak Çanakkale’yi vermek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük kayıplara uğrayan birlikler Türk olmasaydı yerlerinde kalamazlardı, halbuki Türkler bütün muharebe süresince yerlerinden ayrılmadılar.”

İngiliz Generali Taushard

“1915 yılında bütün Avrupa’da milyonlarca insanın hayatı ortaya konmuş büyük taarruzlar yapılmıştı. 2-3 milyon asker ölü ve yaralı bulunmakta, 4-5 bin harb gemisi denizlerde dolaşmaktaydı. Fakat bunlardan hiçbirisi Nusrat’ın döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline müessir olacak bir başarı gösterememiştir.”

Wiston Churchill

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment