Mektuplar

Fahreddin’den Kardeşine Mektup

Written by ÇSATT

Yalova civarı Emraz-ı Adiye Hastanesi çamlık arasında latifü’l-manzar portatif çadırdan bir baraka

1 Ağustos 1331 (14 Ağustos 1915)

İki gözümün nuru kardeşim!

Mektubuna pek hem pek çok samimi teşekkür ederim. Hele Merkez tepeden sıhhat haberini aldıkça daha ziyade seviniyorum. Merkez tepenin adını değiştirmek lazımdır. Kahraman Yurdu, Fedai Yuvası, Arslan Yatağı gibi isim lazım. Hoş bu isimler de azdır ya! Bugün düne göre daha iyiyim. Dün hararetim 39 idi bugün 37,9’dur. Zannederim Hastalığın önü alınmıştır. Ben arzu ederim ki bayram günü siperleri dolaşayım hepinizi kucaklayayım, bayramınızı o süratle tebrik edeyim. Ne çare felek komadı. Biz siperlere niyet etmişken nasip bizi hastaneye getirdi. Sağlık olsun, yakında çıkar yine gelirim sevgili kardeşim…

Alay kumandanına ve sair bilenlere bilmeyenlere bizim için siperlerde bıkmaz usanmaz bir metanetle düşmana göğüs geren kahraman kardaşlarımıza çok çok selam eder muzafferiyetlerine dualar ederim ruhum.

Ağabeyin

Fahreddin


KAYNAKÇA

  • Çanakkale Mektupları, Süeda Yayınları, Isparta, 2015.

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment