ÇSATT

Kulüp Kuralları

ÇSATT - Topluluk Kuralları
Written by tugceden

Biliyoruz ki insanların belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek oluşturdukları toplulukların devamlılığı için kurallar önemli bir yer tutar.  Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu altında bir araya gelmiş üyeler olarak bizlerin de uyması gereken topluluk kuralları var. Amaçlarımız kısmında bahsettiğimiz her bir gayenin gerçekleşmesi, topluluğumuza gelen her bir bireyin “İyi ki varsın ÇSATT” cümlesiyle hatıralarında güzel bir yer bırakması adına bu kurallara uymamız gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden aramıza hem yeni katılacak arkadaşlarımız için hem de bizi tanımak isteyenler için kurallarımızdan bahsetmek istiyoruz. Hazırsanız başlayalım 🙂

Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu olarak düzenlediğimiz her bir etkinlikte şehitlerimizi anıyor ve anlıyoruz. 1915 ruhunu incitmemek adına gerçekleştirdiğimiz her bir organizasyonda çok daha hassas olmaya özen gösteriyoruz. Topluluk kurallarının ihlal ettiğimizde yani topluluk düzeninin bozulmasına sebebiyet verdiğimizde bazı yaptırımlarla karşılaşıyoruz. Bu yaptırımları “Üyelikten Çıkarma” ve “Üyeliğin Sona Ermesi” şeklinde ikiye ayırıyoruz.

Topluluk kuralları bütün etkinliklerimizde geçerlidir.

Üyelikten Çıkarma

ÇSATT üyeliğinden neden çıkarılırsınız? Bu konu hakkında topluluk kuralları ne söylüyor?

 • Yasalarda belirtilen yüz kızartıcı suçları işleyen üye Topluluktan çıkarılır.
 • Üniversitemizde disiplin cezası alan üye Topluluktan çıkarılır.
 • Topluluk içerisinde bölücü, siyasi, dini ve etnik propaganda yapan üye Topluluktan çıkarılır.
 • Topluluğun düzenlediği etkinliklerde amaç dışı söylem ve fiillerde bulunan üye Topluluktan çıkarılır.
 • Topluluğun amaç ve ilkelerine aykırı davranan üye Topluluktan çıkarılır.
 • Üzerine aldığı sorumlulukları mazeretsiz yerine getirmeyen üye Topluluktan çıkarılır.
 • Genel Üye Toplantısı‘na mazeretsiz üç defa katılmayan üye Topluluktan çıkarılır.
 • Herhangi bir sebeple Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile ilişkisi kesilen üye Topluluktan çıkarılır.
 • Topluluğun huzurunu bozacak eylemlerde bulunan üyeler Topluluktan çıkarılır.
 • Bir üyenin Topluluktan çıkarılmasına Yönetim Kurulu’nca karar verilir ve bu karar, Disiplin Kurulu tarafından uygulanır.

Üyeliğin Sonlandırılması

ÇSATT üyeliğiniz nasıl sona erer?

 • Her üye istediği zaman üyelikten çıkma hakkına sahiptir.
 • Üyelikten çıkmak isteyen üye, istifa dilekçesini Yönetim Kurulu’na vererek üyelikten ayrılabilir.
 • Her öğretim yılı başında (Güz Yarıyılı başında) üyeliğini yenilemeyenlerin üyeliği düşer.
Şehitlik ziyaretlerinde topluluk kuralları etkinlik öncesinde üyelerle paylaşılır.

About the author

tugceden

Leave a Comment