ÇSATT

Kulüp Organları ve Görevleri

Written by tugceden

Hepimizin bildiği gibi kulüp, topluluk veya dernekler amaç ve hedeflerini yerine getirebilmeleri için bir kurula, takıma veya belli görevleri üstlenecek kişilere ihtiyaç duyarlar. ÇSATT’ın da kendi içinde belli görevleri üstlenmiş kişilerden oluşan topluluk organları bulunuyor. Bu yazıda sizlere organlarımızdan ve onların görevlerinden bahsedeceğim. ÇSATT’ı daha yakından tanımaya hazırsanız başlıyoruz.

Akademik Danışman

Topluluk akademik danışmanı, ÇSATT’ın çalışma esaslarının hazırlanmasına yardımcı olan ve topluluktaki faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren kadrolu öğretim elemanıdır. ÇSATT’ı bir aile olarak düşündüğünüzde bu ailenin babasını akademik danışmanımız olarak da düşünebilirsiniz.

Akademik danışmanın topluluk bünyesinde birçok sorumluluğu bulunur. ÇSATT’taki denetleme kurulu ve yönetim kurulunun doğal başkanı olmakla birlikte akademik danışman, yönetim kurulunca alınan kararları onaylayabilir veya uygun bulmayıp reddedebilir. Akademik danışman tarafından reddedilen kararlar yönetim kurulunca uygulanmaz.

Topluluk Başkanı

Topluluk başkanı, Çanakkale Savaşları Araştırma ve Tanıtma Topluluğu’nu, yönetim kurulunu ve icraat kurulunu yönetir. Topluluk başkanı, akademik danışmanının vekilidir. Topluluğun başkanının vekili ya da yardımcısı yoktur.  

Peki topluluk başkanı nasıl olunur diye soracak olursanız size şöyle açıklamak isterim. ÇSATT topluluk başkanı, toplulukta aktif olarak üyeliğini sürdüren, kendini iyi ifade edebilen, liderlik vasfına sahip, okul derslerinde başarılı, çalışkan vb. birçok olumlu özelliği bünyesinde barındıran topluluğun üyeleri arasından akademik danışman tarafından seçilir.

Başkanlık değişim sürecinde görevde olan başkan yerine düşündüğü adayı akademik danışmana sunar. Akademik danışmanın onayıyla aday önce yönetim kurulu üyelerine ardından da tüm üyelere açıklanır.

Yönetim Kurulu

Topluluğun amaç ve ilkelerini benimseyen, özveriyle çalışan, verilen görevleri eksiksiz yerine getiren üyeler arasından topluluk başkanı ve yönetim kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu topluluğu yönetmek ve topluluğun faaliyetlerini daha rahat yürütmek için bir araya gelir.

Yönetim Kurulu Üyeleri; “Başkan, Üye Sorumlusu, Arşiv ve Mali İşler Sorumlusu, Araştırma ve Yayın Birimi Sorumlusu, Halkla İlişkiler ve Medya Birimi Sorumlusu, Fotoğraf ve Video Birimi Sorumlusu, Şiir Tiyatro Birimi Sorumlusu” olmak üzere yedi kişiden oluşur.

ÇSATT’ın amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek adına topluluk başkanının verdiği görevleri yerine getirmek için canla başla çalışır. Her zaman topluluğu bir adım ileriye götürmeye çabalar.

İcraat Kurulu

İcraat Kurulu, tıpkı yönetim kurulu gibi topluluğun amaç ve ilkelerini benimseyen, özveriyle çalışan, verilen görevleri eksiksiz yerine getiren üyelerden topluluk başkanı ve yönetim kurulu tarafından seçilir.

Yönetim kurulundan sonra gelen en yetkili organdır. Başkanın verdiği bütün görevleri koşulsuz yerine getirmek ve kararlarına uymak zorundadır. İcraat kurulu üyeleri en fazla iki (2) birim olmak üzere birimlerde aktif bir şekilde görev alır. ÇSATT’a gönül veren diğer üyeler gibi topluluğun faydasını gözeterek çalışmalarını sürdürürler.

Disiplin Kurulu

Disiplin kurulu, topluluk başkanı ve üye sorumlusundan oluşur. ÇSATT amaç ve ilkelerine uyulmayan durumlarda yönetim kurulunun aldığı kararları uygulamaya geçirir.

Denetleme Kurulu

Akademik danışman, topluluk başkanı ve akademik danışmanın belirlediği onursal üyelerden oluşur. Topluluğun işleyişini takip eder ve olumsuz durumlarda müdahale eder. Üyelikten, yönetim kurulundan ve icraat kurulundan çıkartılmaya dair itirazları inceleyip, karara bağlar. Onursal üyelerin ve mezun üyelerin; topluluğu lekeleyecek hareketlerde bulunması durumunda, üyelikten çıkarmada yetkilidir.

About the author

tugceden

Leave a Comment