3. Sayı - Şehit'ten Kale'ler Şehit'ten Kale'ler

Muavenet’in 13.000 Tonluk Başarısı

Written by ÇSATT

Duygu Ak /

2007-Haziran sayımızda yer alan bu yazıya emek veren ve hazırlayan üyemize teşekkür ediyor, kalemine sağlık diyoruz.
İyi okumalar…

Donanmayı güçlendirmek amacıyla 1908 yılında kurulmuş olan Donanma-yı Osman-i Milliye Cemiyeti, Almanya’nın kendi bahriyesi için yaptırmış olduğu dört torpido muhbirinin satın alınmasına karar vermiştir. Bunların arasında Balkan ve Trablusgarp Savaşları; on iki adanın alımı için yapılan girişimlerde etkin rol oynayan, Çanakkale Savaşı’nda ise kendisinden kat be kat daha büyük bir zırhlıyı batırarak destan içinde destan yazan Muavenet-i Milliye de vardır. Donanmayı güçlendirmek amacıyla kurulan bu cemiyete ‘halkın yardımı’ anlamına gelen Muavenet-i Milliye adı verilmiştir. Muavenet-i Milliye 765 ton ağırlığında, 72,1 metre boyunda, hızı 35 mil olan üç torpido kovanına sahip küçük bir muhriptir.

Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri İstanbul’u almak ve Rusya’ya yardım ulaştırmak amacıyla Çanakkale Cephesini açmışlardır. Hedeflerine ulaşmak için karadan ve denizden birçok kez Marmara’ya ulaşmaya çalışacaklar ve her defasında da geri çekilmek zorunda kalacaklardır. Bu devletlerin gönderdiği bazı denizaltılar boğaza doğru ilerlemekteydiler; ama Marmara girişinde Muavenet-i Milliye ve Gayret-i Vataniye adlı gemilerin onları beklediğinden haberleri yoktu. Bu iki gemi gelen düşman denizaltılarını, geceleri sakin havada batırmak için nöbetleşe karakol görevi görmekteydiler.

Muavenet-i Milliye Gemisi planı

O sırada Çanakkale’nin Arıburnu ve Seddülbahir cephelerinde ağır çarpışmalar olmaktaydı. Üç aydır devam eden kara muharebeleri eski şiddetini kaybetmiş, İngilizlerin Seddülbahir’den yapılan ilerlemeleri durdurulmuştu. Türk birlikleri düşmanın ilerlemelerini dururmuş fakat onların buralarda mevzilenmelerine engel olamamıştı. Artık İngilizlerin de mevzilenmesiyle çetin, sert ve bir o kadar kanlı siper savaşları başlamış oldu. Mevzilerinin güvenliğini yoğun ve cesur Türk ateşi karşısında koruyamayacaklarını anlamalarıyla artık bu mevzilerin güvenliği İngiliz deniz kuvvetine dayanacaktı. Her ne kadar önceleri bu donanma atışlarının Türk siperlerine etkisi ve isabet gücü bilinmese de daha ilk atışlarda onlara moral kaynağı olmuştu. İşte bu amansız atışlar onlara moral getirirken bizi de tarihimize ve şanımıza yakışır bir zaferi yaratmaya götürecekti. Yarımadanın güney ucundaki Türk mevzileri -özellikle Eskihisarlık ile Kirte arasındaki siperler- Morto koyunda bulunan Goliath ve Cornwallis adlı iki İngiliz gemisinin top atışlarıyla durmadan dövülüyorlardı. Hiç susmadan ateş eden bu gemiler bölgeyi adeta Türk askerleri için cehenneme çeviriyordu. Topçu birliklerimizin de bu gemileri hiçbir şekilde uzaklaştıramamaları üzerine bu durumdan rahatsız olan Alman Amiral Von Usedom ufak torpidobotlarla düzenlenecek bir gece baskını ile bu gemilerin etkisiz hale getirilmesini istedi. Bu gizli görevin gerçekleştirilmesi için de başkahraman olarak Muavenet-i Milliye seçildi. Bu gizli görev için plan ve hazırlıklara hemen başlandı. Kıdemli Yüzbaşı Ahmet Saffet Bey’in komutasındaki geminin torpido komutanlığına da Alman Kıdemli Yüzbaşı Firle getirilmiştir.

10 Mayıs 1915 günü Muavenet-i Milliye muhribi İstanbul’dan ayrıldı ve saat 13.30’da Çanakkale’ye demir attı. Burada yapılan durum muhakemesi sonucunda bu baskının gece yapılmasına karar verildi. İki komutan planın eksiksiz uygulanması için ilk olarak izlenecek seyir hattını belirlemek ve durumukendi gözleriyle görmek için Morto koyunun tam karşısında bulunan Erenköy koyundan Goliath ve Cornwallis’in konumunu ve yaptıkları gece bombardımanlarını izlediler. Yapılan bu gözlemde HMS Goliath’ın Morto açığına, HMS Cornwallis’in ise onun kıç tarafına demirlediği, HMS Beagle ve HMS Buldogg adlı iki geminin karakol görevi yapmakta olduğu, boğazın tam ortasında da HMS Pincher’in bulunduğu görüldü. Bu durum sonucuna Muavenet-i Milliye’nin seyri Gelibolu Yarımadası’nın güney kıyı boyu olarak belirlendi. Geminin seyri kıyı boyunca ve gizli olacağı için geminin dibe değmemesi gerekmekteydi. Bu yüzden geminin daha az su çekmesini sağlamak amacıyla kömür ve akaryakıtının yarısı boşaltılmış; geminin dışarıya ışık yansımaması için bazı bumbuzların camı siyaha boyanmış, bazı ampuller sökülmüştü. Ayrıca alarm zillerinin uçları çalmasın diye for edilmiş, hatta kumanda telgraflarının zilleri sökülmüştü. Planın ana unsuru torpidolardı. Çünkü Goliath bu torpidolarla batırılacaktı. Gemiye dört adet torpido kondu. Ek olarak gerektiğinde kullanılması düşünülerek bir torpido da güverteye yerleştirilmişti. Kovandaki torpidolar 1200 metre uzaklığa, 34 mil süratle ve 2 metre derinlikte gidecek şekilde ayarlanmıştı.

12 Mayıs Çarşamba günü esen havanın da durulmasıyla saat 17.00’’de Ahmet Saffet Bey’e hareket emri verildi ve Muaveneti-i Milliye 24 Türk subayı, 74 Türk eri; 3 Alman subayı, 17 Alman er olmak üzere toplam 118 mürettebatla saat 18.40’ta Kütahya torpidosuyla Çanakkale’den ayrıldı.

Kütahya torpidobotunun istikameti İstanbul’du. Kütahya torpidobotu önde giderken Muavenet-i Milliye onu arkadan takip ediyordu. Bu, aldatmacadan başka bir şey değildi. Plana göre hava kararana dek Muavenet-i Milliye, Kütahya  torpidobotunu izleyecek, hava kararınca Nara burnu açıklarından dönerek Kilitbahir önlerine gelecekti. Plan yavaş yavaş uygulanmaya başlamıştı. Nitekim Muavenet-i Milliye 19.15’te Kilitbahir önlerinde gelmiş, daha sonra ise Soğanlıdere’de Mesudiye istimbotunun yanında sessizce demirleyerek pusuya yattı.

Baskın için saat 01.00 seçildi. Bu saatin seçilmesinin nedeni düşman gemisinde saat 00.00’da yapılacak olan vardiya değişimiydi. Nöbet değişimi dört saatte bir yapılmaktaydı. Amaç nöbeti bırakan askerlerin yoğunluğundan ve uykusuzluğundan, nöbete gelen askerlerin de uyku sersemliğinden faydalanmaktı. Baskın yapılmadan önce Osmanlı tahkimat komutanlıklarına top ve ışıldak kullanılmaması hakkında ikaz gönderilmişti.

Ve 13 Mayıs gecesi 00.45’te ses çıkarmadan demir alınarak hareket edildi. Avrupa kıyısına yaklaşık 50 metre mesafeyle seyre başlandı. O gece sis vardı. Bu da Muavenet’in lehineydi. Ayrıca Rumeli kıyılarının denize düşen gölgesi de Muavenet’i saklamaktaydı. Gemideki karartmanın iyi ayarlanması sayesinde 600-800 metre uzaklıktaki iki düşman gemisine görünmeden saat 01.00’de Eskihisarlık (Şimdi Şehitler Abidesi’nin bulunduğu yer) önlerine gelindi ve orada korunmasız olarak yatan iki heybetli gemi göründü. Goliath ile aralarında 1200 metrelik bir mesafe vardı. Muhrip ön tarafını, dümeni sol yana çevirerek açık denize döndürüp emin adımlarla ilerlemeye devam etti. Vakit kaybetmeden atışa hazır olan torpido kovanları da sancağa çevrildi. HMS Beagle ve HMS Buldogg gemilerinin yanından sessizce geçerek Domuz burnundan yoluna devam etti. Tam o sırada düşman tarafından atılan mermi sonucu Goliath Muavenet-i Milliye’yi fark etti ve hemen parola sordu. Muavenet-i Milliye mürettebatı, vakit kazanmak ve gemiye daha fazla yaklaşmak amacıyla soruya soruyla cevap vermişti, anlamsız birtakım işaretler yollayıp kendi muhriplerinden biriymiş gibi sanmalarını istemişti.

Ve istenilen de olmuştu. Zırhlı bu durumdan şüphelenmeden, Muavenet-i Milliye hedefine 200-300 metre yaklaşarak üç torpidoyu da ateşleyip dönmüştü. 13.160 tonluk dev Goliath zırhlısı baş, merkez ve kıç tarafından vurularak kıç tarafındaki cephanenin patlamasıyla 567 kişi ile birlikte  74 metre derinliğine gömüldü. Muavenet-i Milliye ise karşılık gelmediği için oradan çabucak ayrılmıştı. Geldiği yönü takip ederek İstanbul’a döndü ve İstinye koyuna bağlandı. Bu galibiyet Kerevizdere’ de savaşmakta olan askerlerimize de moral olmuştur.

Muavenet-i Milliye’nin 13.000 tonluk yıkımı Çanakkale Savaşı’nın fikir babası olan Bahriye Nezareti Birinci Lordu Churchill’in ve Amiral Kurmak Başkan Lord Fisher’in istifasına; hatta bununla kalmayıp 25 Mayıs 1915’te İngiliz kabinesinin toptan feshedilmesine sebep olmuştur.

Böylece 19. yüzyıldan beri yenilmez kabul edilen İngiliz donanmasının yenilebileceği ortaya çıkmıştır. Bu destanı ‘CESUR VE USTALIKLA HAREKET’ kelimeleriyle adlandırıp yenilgiyi kabullenmişlerdir. Küçük bir muhribin karşısında onları ne on binlerce tonluk gemileri ne de yüksek teknolojideki silahları kurtarabildi. Burada çok iyi anlaşılmıştır ki, önemli olan teknikte üstünlük değil, var olan tekniğe zekasıyla yön verip onu en iyi şekilde işler hale getirecek, ruhunda kahramanlık yatan askerlere sahip olmaktı. İşte düşmanların yanıldığı nokta buydu: TÜRK ASKERİNİN ZEKASINI KÜÇÜMSEMEMEK.


KAYNAKÇA

  • Muavenet-i Milliye’nin Goliath’ı Batırışı, Piri Reis Araştırma Merkezi Yayınları
  • Muhammet ERAT, Osmanlı Donanması, tez
  • Deniz Mayınları Grup Komutanı Binbaşı Nazmi Bey, Çanakkale Deniz Savaşları Günlüğü

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment