Mektuplar

Yusuf Kenan Bey’in Eşine Yazdığı Mektup

Written by ÇSATT

“Zehra Hanım!

Nezdinizden müfarekatım günü muhalefet-i havadan dolayı ve çayın tuğyanı hasebiyle yine Bayramiç’in iki üç saat mesafesindeki Kızılköy köprüsünden geçmek mecburiyetinde kaldıktan başka gündüzün saat dokuzuna kadar rahmette üzerimizden eksik olmadı. Bayramiç’e giderken olduğu gibi epeyce dolaştıktan Çiftlik’e, Çiftlik’ten Şevik’e, Şevik’ten Hacıköyü’ne oradan da ancak Kuşçayırı’na vasıl olabildik. O geceyi orada geçirdikten sonra alelacele yine hayvanlara rakiben bulacaktık. Saat dokuzda Cumartesi günü Kale-i Sultaniye’ye vasıl olduk. Maydosa geçmek üzere son kayığa yetişmek üzere iskeleye giderken icaren birisi vasıtasıyla Fatma Hanım’ın emanetlerini merkez kumandanı Binbaşı Ali Beye bil-vasıta gönderdim. Gittim doğruca iskeleye gittim ise de talih bize burada da yardım etti. Fırtınadan deniz pek müthiş bir surette kabarmış olduğundan kayıkçılar hava sükunet bulmadıkça hareket edemeyecekleri cevabını verdiler. Bu defaki seyahatim hep sular içinde yüzmekle geçti. Elhasıl Cumartesi günü Maydos’a geçmeyerek bil-mecburiye Kale-i Sultaniye’de kaldım. Pazar günü hava cüzi sükunet-i kesb eder etmez Maydos’dan bir kayık geldi. Bir saat sonra avdet edeceğini bildirdi. Nihayet bu kayığa rakiben bin müşkülat ile salihen Maydos’a çıktık. Şimdi (gece saat dört) Ferit Efendi’nin hanesinden odama geldim. Hemen kağıdı kalemi elime aldım, Bayramiç’ten buraya gelinceye kadar olan ahvali size bildirdim. Bu defa Rüştü Efendi vasıtasıyla ben size bir miktar erzak gönderiyorum sıhhat ve afiyetinizin bekasını Cenab-ı Haktan tazarru ederim.

Mini mini yavrularımın da kemal-i iştiyakla gözlerinden öperim. Hemşirem hanıma da arz-ı ihtiram eyler ve senin de gözlerinden öperek hatm-i kelam eylerim. Sevgili ruhum.

Benim namıma buraya taahhütlü bir mektup gelmiş ise de arkadaşlar Bayramiç’e iade etmişler. Bu taahhütlü mektup nereden gelmiş ise bana da bildiriniz.”  

Fi 11/12 Kanun-ı Sani sene 330 [25 Ocak 1915]

Zevceniz

Yüzbaşı Yusuf Kenan

26. Alay, 2. Tabur, 7. Bölük


KAYNAKÇA

  • Gelibolu Mektupları 1912-1915, Haz. Fikret Yılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment