Şiirler

Çanakkale’den Kaçanlara – İngilizlere

Written by ÇSATT


Tarih mürekkeple yazılmaz, onu her gün
Tedvîn eder akmaktan usanmaz kanı Türk’ün
Türk’ün ki eğer nâmını etmezse zaman yâd
Tarihini milletlere eyler gider inşâd

Kimdir bu kaçanlar, karınız mı kızınız mı?
Cidden o mehâbetlidirednodlarınız mı?
Bir şâibe şeklinde duran öyle denizde?
Nâmusunuzun derbeder enkâzını biz de
Askerleriniz zannediyor aldanıyorduk!

Sen ey çete efrâdınahûnînrüesâ bul,
Harb etme fakat;tîgınırâyâtını kır, at;
Kâfi sana bir pençe-i gâret yed-i sirkat.

Midhat CEMAL

About the author

ÇSATT

Biz geçmişten geleceğe kurulmuş bir köprüyüz.
Biz 1915’te canlarını feda eden kahraman Türk askerinin torunlarıyız.
Biz Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş, Cevat Paşa’yız.
Biz Çanakkale’yiz.
Biz ÇSATT’ız.

Leave a Comment